Wynik postępowania nr NR 1/01/2017/UE
 
 
Niniejszym firma F.H.U. "DANIEL" Daniel Nadolny informuje, iż w wyniku porównania ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr NR 1/01/2017/UE z dnia 05.01.2017 roku wyłoniono dostawcę wartości niematerialnych i prawnych.
Wybrany wykonawca to: INTERSID S.C. P. Dąmbrowski, Ł. Łepecki, ul. Chochołowska 28, 43-300 Bielsko-Biała. 
 
Równocześnie informuję, iż na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje możliwość udostępnienia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 
 
opublikowano: 31.01.2017r.
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ